Harmonisk årsmøte avviklet i klubbhuset på EIK

En 90 åring i svært god forfatning avviklet torsdag 8. mars sitt årsmøte. EIK idrettsforening, i dag gjerne omtalt som EIK Tønsberg, er mer veldrevet enn noen gang og fremstår på mange måter i dag nærmest som et mønsterbruk.

De ca 25 fremmøtte inkludert styre og presse fikk presentert et regnskap for 2017 med en inntektsside på ca NOK 4,8 millioner og en kostnadsside på ca NOK 5,2 millioner. Underskuddet ble på ca NOK 350.000. Dette skyldtes noe reduserte sponsorinntekter samt ekstraordinært bygningsmessig vedlikehold.

Egenkapitalen utgjør allikevel ca NOK 1 million av en totalkapital på ca NOK 1,4 millioner så noen stor bekymring utgjør underskuddet ikke. For 2018 er det budsjettert med et regnskap i balanse med ca NOK 4,8 millioner.

Idrettsforeningen betaler en årlig leie pålydende ca NOK 500.000 til Stiftelsen Eik idrettsanlegg. Stiftelsen har en totalkapital på ca NOK 6,1 millioner. Ca NOK 3,4 millioner utgjøres av egenkapital.

Av større fremtidige prosjekter vurderer stiftelsen en oppgradering av nedre kunstgress med mulig ferdigstillelse i 2020. Det skal byttes dekke, dreneres og muligens økes bredde slik at to nierbaner kan anlegges på tvers. Det har så langt ikke vært videre aktivitet rundt planene om å utvikle garderober, tribuner og leiligheter vest for hovedbanen med gress. Her kreves blant annet omregulering.

Fjorårets årsmøte var svært turbulent. Mange følte seg overrumplet av en organisasjonsendring som var alt for omfattende. Styret fremmet derfor i år et forslag til en justering. Dette forslaget gikk i hovedsak ut på at det hentes inn et styremedlem fra henholdsvis damer, herrer, ungdom og unified. Valgkomiteen ved dens leder Tore Lilleengen hadde gjort en utmerket jobb og hentet inn gode kandidater til alle fire posisjoner. Disse ble samtlige valgt.

Ole Jan A

Den alltid like engasjerte Ole Jan Skoglund fyller nå både rollen som hovedtrener og som damenes representant i styret.

Olav Bolseth fortsetter som leder og Catharina Schlytter – Henrichsen fortsetter som nestleder. Disse ble enstemmig valgt.

Når det gjelder det sportslige fremkom det at herre senior A – lag vil forsøke å knive om opprykk fra fjerdedivisjon, mens damelaget vil ha som målsetning å holde sin plass i andredivisjon etter opprykket i fjor høst.

Det ble gitt en kort orientering om samarbeidet på damesiden med Ørn Horten. Laget i andredivisjon er formelt et rent EIK Tønsberg lag. Det har kommet seks spillere på overgang fra ”de brune”. Dette laget finansieres og administreres fra Tønsberg. Felleslaget i tredjedivisjon finansieres og drives fra Horten og dette kan ha spillere fra begge klubber på banen.

Det arbeides uformelt i kulissene med å utrede en mulig ny klubbdannelse, men dette er en prosess som vil ta lang tid og en konklusjon her synes å ligge langt frem i tid.

Det ble under årsmøtet ikke utdelt æresbevisninger. Dette vil skje under en jubileumsmarkering i Eikhallen 21. april. Her håper man også å kunne motta et bevis på at man har nådd nivå II når det gjelder det å være såkalt ”kvalitetsklubb”.

Vestfolds nest største fotballklubb i antall lag har med rette all mulig grunn til å se lyst på sesongen 2018. Her er det bare å glede seg!

Alle rettigheter til foto og tekst Hans Arne Westberg Gjersøe / ”Montello Marketing”

Reklamer