EIK Tønsberg og ØRN Horten i samarbeid. En «snarvei» til toppen av norsk fotball?

Tønsberg har havnet i en sørgelig bakevje fotballmessig. Dette i nasjonal sammenheng, men også innenfor Vestfold fylke. Vi har i mange år hevdet at den korteste veien ut av uføret ville være å gjøre et løft på damesiden. Nå kan noe være i ferd med å skje, men er resepten som nå er utskrevet en resept på rette medisin? Vi er i sterk tvil.

Silje Larsen

Silje Larsen i kamp mot ØRN Horten i Lystlunden i 2015.  Skal virkelig de to klubbene bli en fra og med sesongen 2018?

Til tross for at EIK Tønsberg aldri har nådd høyere enn til nest høyeste nivå på damesiden så kan ingen ta fra klubben at den har vært den virkelige kontinuitetsbæreren i fylket. Dette med sine snart 40 sammenhengende sesonger med dame senior 11er spill, fra og med 1980.

Etter omorganiseringen før sesongen 2001 har man med unntak av en sesong spilt alle sesonger på nivå tre. På 1990 tallet ble det mange sesonger på nivå to, i den da avdelingsdelte førstedivisjon.

Lagbilde A-stallen EIK damer 2007

Lagfoto tatt i Stokke før kamp melom Stokke / Vear og EIK Tønsberg i 2007. Den observante vil kunne se at ØRN Horten spillere er godt representert.

Vi var selv før årtusenskiftet tungt involvert i ledelsen rundt damelaget. Det ble lagt ned et stort arbeid og budsjettene var både nominelt og korrigert for kroneverdi betydelig større enn hva man har hatt å rutte med de siste sesongene. Midler kan altså skaffes. Med de rette folkene og med de rette aktivitetene.

Til tross for at EIK Tønsberg relativt sett har vært en klubb som har behandlet jenter og kvinner godt så har frustrasjonene periodevis vært meget store også her. For ca 20 år siden så man Halsen og Nanset med stort hell skape FK Larvik.  Under arbeidstittelen ”Krsitina” ble det derfor avviklet et møte i regi av EIK Tønsberg med deltagere endog helt fra Runar i sør for å vurdere det å skape en egen dameklubb i midtfylket. Tanken ble relativt raskt lagt død.

Det er mange utfordringer knyttet til det å skape nye klubber. Kultur, tradisjon og følelser skal man ikke undervurdere betydningene av. I Tønsberg står sammenslåingen av fotballgruppene i TT og TK samt dannelsen av FK Tønsberg som eksempler på hvor krevende slike prosesser kan være. Det som synes å være helt klart er at om man skal lykkes så må man raskt skape solid sportslig fremgang.

Skulle en sammenslåing gjennomføres på damesiden burde man etter vårt skjønn holde seg til tønsbergregionen. Lenge har det vært et sterkt ønske om å få til et tett og formalisert samarbeid mellom Flint, Teie, EIK Tønsberg og TFK. Muligens kunne man lykkes med en slik modell. Sikker er vi slett ikke.

Det å samarbeide med ØRN Horten alene høres ikke ut som en god tanke. Skal man sågar gå videre med å skape en helt ny klubb blir dette ekstra dristig. Moderklubbene med sine sterke herremiljøer vil få en god unnskyldning for å glemme satsingen på jenter og damer. Skulle det butte for en ny klubb sportslig sett er det neppe lenge før hva som opprinnelig var nytt og spennende, ikke lenger fenger samme interesse. I moderklubbene er det samtidig stor sannsynlighet  for at en fra før av liten interesse for jenter og damer kan ha blitt enda mindre.

Det konkrete prosjektet lukter litt av en redningsaksjon for klubben fra Horten som i 2017 ikke greide å holde sitt lag i andredivisjon og som ikke har et godt nok tilbud til sine beste spillere. Det er nå engang slik at disse spillerne rett og slett må finne seg en annen klubb om de ikke vil spille i tredjedivisjon.

Hele tiden er det viktig å ha i erindring at omorganiseringer i seg selv sjelden verken gir mer penger eller mer entusiasme. Vårt råd er klart. Det bør samarbeides langt tettere i tønsbergregionen og i stedet for å prate om at «ingen ønsker å ta et tak» og at «penger ikke er mulig å få tak i», må det gjøres noe aktivt for å endre på dette. Mulighetene ligger der. Det er bevist.

Vi venter spent på den videre prosess og avventer de kommende årsmøtene hvor planene som er presentert i media må bli viktige og store saker. Disse prosessene må ikke bli forhastet venstrehåndsarbeid. Til det er de alt for viktige.

Alle rettigheter til foto og tekst Hans Arne Westberg Gjersøe / ”Montello Marketing»

Reklamer